Continue ontwikkeling binnen de organisatie

Medewerkers behouden, nieuw talent aantrekken en een organisatie die kan meebewegen met de snel veranderende wereld. Continue organisatieontwikkeling is van essentieel belang voor jouw bedrijf, en daarom ook voor medewerkers.

Continu leren is continu groeien

De organisatie groeit wanneer de medewerkers groeien. Dit doe je door de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Het inspelen op veranderingen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden en inzichten is de laatste jaren voor elke organisatie steeds belangrijker geworden. Continue organisatieontwikkeling kan gefaciliteerd worden door een online academy.

Een online leercultuur voor ontwikkeling

Een lerende organisatie stelt medewerkers in staat om processen te verbeteren. Het geeft je de ruimte om te innoveren waar nodig en om de kwaliteiten in de organisatie optimaal te ontwikkelen. Dat is goed voor individuen in je organisatie, maar zeker ook voor de organisatie in z’n geheel. Een lerende organisatie brengt de business vooruit, bindt talent aan je bedrijf en voorkomt dat werknemers te lang blijven zitten in een functie die niet meer bij ze past.

Wendbaarheid door continue ontwikkeling

Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling zorgt niet alleen voor ontwikkeling van medewerkers als individu, maar ook voor ontwikkeling van teams en organisaties. Het inspelen op veranderingen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden en inzichten is de laatste jaren voor elke organisatie steeds belangrijker geworden. Wanneer continue ontwikkeling centraal staat, zorg je ervoor dat iedereen beter om kan gaan met deze veranderingen. Een online academy draagt bij aan het leren in organisaties en in het inzichtelijk maken waar je als organisatie staat en wat er nog moet gebeuren om weer klaar te zijn voor de toekomst.

Organisatiegroei inzichtelijk maken

Een online academy draagt bij aan het leren in organisaties en het inzichtelijk maken waar je als organisatie staat. Zo weet je wat er nog moet gebeuren om klaar te zijn voor de toekomst. Als organisatie wil je groeien en meten hoe het gaat. Wij bieden je hiervoor alle inzichten.

Voordelen van een online academy

Een online academy kan de oplossing zijn voor grote leervragen binnen een organisatie. Het heeft namelijk verschillende voordelen om online leren te implementeren ter vervanging van, of ter aanvulling op, het offline leren. Zoals tijd- en kostenbesparing, kennisbehoud, gamified leren, inzicht in het proces, goed werkgeverschap en meer. Je leest de belangrijkste voordelen in deze whitepaper. 

→ Download hier de voordelen van een online academy

Hét growth platform voor professionals.
Wanneer begin jij met groeien?

Demo aanvragen