Continue organisatie ontwikkeling

Medewerkers behouden, nieuw talent aantrekken en een organisatie die kan meebewegen met de snel veranderende wereld. Continue organisatie ontwikkeling is van essentieel belang voor jouw bedrijf, en daarom ook voor medewerkers.

Continu leren is continu groeien

De organisatie groeit wanneer de medewerkers groeien. Dit doe je door de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Het inspelen op veranderingen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden en inzichten is de laatste jaren voor elke organisatie steeds belangrijker geworden. Continue organisatie ontwikkeling kan gefaciliteerd worden door een online academy.

Een online leercultuur voor ontwikkeling

Een lerende organisatie stelt medewerkers in staat om processen te verbeteren. Het geeft je de ruimte om te innoveren waar nodig en om de kwaliteiten in de organisatie optimaal te ontwikkelen. Dat is goed voor individuen in je organisatie, maar zeker ook voor de organisatie in z’n geheel. Een lerende organisatie brengt de business vooruit, bindt talent aan je bedrijf en voorkomt dat werknemers te lang blijven zitten in een functie die niet meer bij ze past.

Wendbaarheid door continue ontwikkeling

Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling zorgt niet alleen voor ontwikkeling van medewerkers als individu, maar ook voor ontwikkeling van teams en organisaties. Het inspelen op veranderingen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden en inzichten is de laatste jaren voor elke organisatie steeds belangrijker geworden. Wanneer continue ontwikkeling centraal staat, zorg je ervoor dat iedereen beter om kan gaan met deze veranderingen. Een online academy draagt bij aan het leren in organisaties en in het inzichtelijk maken waar je als organisatie staat en wat er nog moet gebeuren om weer klaar te zijn voor de toekomst.

Organisatie groei inzichtelijk maken

Een online academy draagt bij aan het leren in organisaties en in het inzichtelijk maken waar je als organisatie staat en wat er nog moet gebeuren om weer klaar te zijn voor de toekomst. Als organisatie wil je groeien en inizicht hebben op de grip en meten hoe het gaat. Wij bieden je alle insights om te weten waar je als organisatie naartoe groeit of moet groeien.

Skillmetingen

Skills zijn aan het profiel gekoppeld en houden de ontwikkeling bij: welke skills zitten er in mijn team? En welke ontbreken nog? Skills worden op individueel- en teamniveau gemeten. Van het begin tot het  einde van de carrière. Zo meet  je direct verschil.

Voortgang meten

Welke leeractiviteiten worden gedaan? Wat zijn populaire thema’s? Met de voortgang heb je inzicht in welke trainingen belangrijk zijn voor het bedrijf en waar nog meer focus op moet om organisatiedoelen te behalen.

Kwalificaties bijhouden

Kwalificaties koppel je aan functies. Zos tel je kwalificatieprofielen op. Zo laat je direct zien dat jij voldoet aan de gevraagde kwalificaties in jouw branche en dat je jouw license to operate verdient.

Leerpaden maken

Alle stapjes naar de groei toe kunnen individuele stapjes zijn of leerpaden. Deze ontwikkel je eenvoudig middels een Learning Playlist. Een leerpad sluit aan bij persoonlijke voorkeuren, leerstijlen en het kennisniveau van de gebruikers. Zo zijn zijn medewerkers altijd op de hoogte van hun ontwikkelpad.

Leerdoelen instellen

Bij elke training stel je leerdoelen op. Wat moet iemand aan het eind van deze trainingen kunnen? Of weten? Na het behalen van deze doelen weet je wat het team of de individuele gebruiken precies kan.

Voordelen van een online academy

Een online academy kan de oplossing zijn voor grote leervragen binnen een organisatie. Het heeft namelijk verschillende voordelen om online leren te implementeren ter vervanging van, of ter aanvulling van, het offline leren. Zoals tijd- en kostenbesparing, kennisbehoud, gamified leren, inzicht in het proces, goed werkgeverschap en meer. Je leest de belangrijkste voordelen in deze whitepaper. 

→ Download hier de voordelen van een online academy

Ervaar onze online academy

Benieuwd wat Hubper voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag vrijblijvend een demo aan en ontdek alle mogelijkheden van ons online leerplatform.