Zo formuleer je goede leerdoelen in je online academy

Evie Schellens

Elke goede e-learning is gebaseerd op leerdoelen. Met leerdoelen weten je gebruikers wat ze moeten leren, waarom ze dat moeten en wat ze met hun nieuwe kennis en vaardigheden kunnen doen. Maar hoe formuleer je leerdoelen op de juiste manier?

 

Allereerst: zorg dat de doelstellingen helder zijn voor je gebruikers. Ook de uitkomsten moeten voor alle studenten helemaal duidelijk zijn. Elke gebruiker moet kunnen zien waar hij is en wat hij moet doen om naar het volgende niveau te gaan.  

 

Leerdoelen helpen bij het verduidelijken, organiseren en prioriteren van leren en ze helpen om de voortgang te evalueren. Leerdoelen zijn korte, duidelijke, specifieke statements van wat studenten aan het einde van een les, module of training in de praktijk kunnen uitvoeren. Het leerdoel, of de leerdoelen die je gebruikt, kunnen gebaseerd zijn op verschillende leergebieden: kennis, vaardigheden en gedragingen.

 

Zo schrijf je leerdoelen

Je begint de planning van je e-learning met het opstellen van de leerdoelen. Eerst voor de hele training en daarna voor de diverse modules of hoofdstukken. Zo vormen je leerdoelen door de training heen de rode draad voor alle content. Het maakt het makkelijker om ervoor te zorgen dat alle informatie en leeractiviteiten zijn gericht op het bereiken van de leerdoelen. Idealiter gebruik je voor het opstellen van je leerdoelen werkwoorden die goed te meten zijn. Woorden als ‘weten’ of ‘begrijpen’ bijvoorbeeld, zijn best lastig te meten.  Werkwoorden die een actie beschrijven, zoals ‘beschrijven’, ‘in staat zijn om’, ‘verklaren waarom’ zijn veel meetbaarder. 

 

Tien voorbeelden actieve werkwoorden: 

 1. Uitleggen
 2. Analyseren
 3. Laten zien
 4. Creëren
 5. Ontwerpen
 6. Opsommen
 7. Beargumenteren
 8. Benoemen
 9. Berekenen
 10. Beoordelen 

 

Je leerdoelen moeten dus specifiek en meetbaar zijn. Voegen we daar acceptabel, realistisch en tijdgebonden aan toe, dan komen we op de welbekende SMART-leerdoelen. Goede leerresultaten zijn gericht op wat de gebruiker weet of kan doen aan het einde van een bepaalde periode en geven aan hoe die kennis of vaardigheid wordt gedemonstreerd.

 

We geven nog een voorbeeld om het verschil tussen een vaag en een specifiek leerdoel voor dezelfde training aan te geven:

 

Slecht geformuleerd leerdoel

Aan het einde van deze e-learning hebben gebruikers hun begrip van het volledige onderzoeksproces vergroot.

 

Specifiek geformuleerde leerdoelen

Aan het einde van deze e-learning zijn gebruikers in staat om:

 • Het onderzoeksproces in sociale interventies te beschrijven.
 • De kwaliteit van onderzoek door anderen kritisch te evalueren.
 • Onderzoeksvragen te formuleren, testen en verfijnen.
 • Strategieën voor gegevensverzameling die het meest geschikt zijn voor een bepaald onderzoeksproject te bepalen.
 • Een compleet en logisch plan voor data-analyse te formuleren dat de onderzoeksvragen adequaat beantwoordt en alternatieve verklaringen onderzoekt.
 • Onderzoeksresultaten te interpreteren en passende conclusies te trekken.

 

Zoals je ziet is het specifieke leerdoel gedetailleerd, opgedeeld in sub-leerdoelen en staat het vol actieve werkwoorden.

 

In de praktijk

In het Hubper-platform kies je een leerdoel voor elk onderdeel van een activiteit die je toevoegt. Zo kun je verschillende content groeperen, waardoor je het later eenvoudig terugvindt. Belangrijker nog is natuurlijk het bepalen in hoeverre een training het beoogde resultaat heeft. Dankzij de ingevoerde doelen kan het platform meten in hoeverre een gebruikers een bepaald leerdoel beheersen. 

 

In het platform selecteer je simpelweg de contentvorm die je gaat gebruiken, bijvoorbeeld tekst of video, en vervolgens vul je het veld ‘leerdoelen’ in. Het systeem checkt automatisch of dit leerdoel al bekend is en maakt een nieuw doel aan als dit nog niet zo is. Een leerdoel verwijderen of aanpassen gaat ook heel eenvoudig. Zo is binnen het platform ook de praktische invulling van de leerdoelen zo geregeld!  

 


Aan jouw organisatiedoelen werken door middel van kennisontwikkeling? Praat met een expert. We nemen je tijdens een vrijblijvende demo graag mee op een platformtour. Leer alles over de online academy: zodat jij als organisatie gaat groeien!