Wat is een LMS?

Silke Zegers

LMS staat voor Learning Management System; een systeem waarmee je leren binnen een organisatie beheert. Vanuit je LMS beheer je het leeraanbod en heb je inzicht in rapportages en activiteiten van je gebruikers. Beheerders en contentmakers kunnen zo trainingen maken en toewijzen aan gebruikers en hun voortgang volgen. Een gebruiker krijgt een persoonlijk account waarmee zij deze speciaal aangewezen online trainingen in een online leeromgeving volgen.

Een stukje geschiedenis...

De geschiedenis van LMS is best kort. In 1924 maakte Sidney Pressey de zogeheten ‘Teaching machine’. Dit was een typemachine waarin in het ene venster de vraag stond en in het andere venster stonden vier antwoordmogelijkheden. Door middel van vier knoppen op de machine konden gebruikers antwoord geven. In 1970 introduceerde Hewlett Packard, beter bekend als HP, de eerste massa geproduceerde computer. Hierdoor ging de ontwikkeling van LMS’en heel hard. 12 jaar later kwamen Robert Elliot Kahn en Vint Cerf met het Transmission Control Protocol/Internet Protocol; de basistaal van het internet. Hierdoor versnelden de ontwikkelingen op het internet en dus ook op het gebied van online leren.

Focus op mobiel

De verschillende Learning Management Systems van vandaag de dag zijn perfect voor het managen van het leerproces. Wel zien we steeds meer een verschuiving van LMS naar Learning Xperience Platform (LXP). Bij een LXP staat de ervaring van de leerling centraal. Wil je meer weten over LXP’s? Ivo, Peter en Eeke vertellen hier meer over in aflevering 12 van onze podcast.

LMS’en gaan zich naast de ervaring steeds meer richten op mobiele apparaten. De huidige systemen hebben vaak wel een mobiele variant, maar dit is vaak slechts een beknopte weergave van de desktopversie. De beweging is dat LMS’en de smartphone niet langer zien als secondair apparaat, maar juist als primair kanaal voor het leerproces.

Waarom een LMS?

Betere training, meer kennis van producten en diensten en het vermogen om kennis te verwerven, zorgen ervoor dat werknemers efficiënter zijn en zich meer ontwikkelen. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de organisatie en haar resultaten. Goed geïnformeerde werknemers die bijdragen aan het succes zijn vaak loyaler aan het bedrijf en voeren hun werk beter uit. Doordat al het leermateriaal in één systeem gemaakt, gekoppeld, beheerd en opgeslagen wordt, creëer je overzicht & toegang voor zowel de medewerkers als de contentmakers en beheerders van het LMS binnen de organisatie.

Daarnaast werken mensen tegenwoordig veel flexibeler dan vroeger. Het voordeel van het gebruik van een LMS is dat de gebruiker waar dan ook en op elk moment van de dag kan leren. Of dit nu vanuit huis is, op een andere werklocatie of onderweg. Door leren online te faciliteren in een LMS stimuleer je het leren en bespaar je daarnaast veel kosten ten opzichte van het geven van ‘live’ trainingen. Benieuwd wat precies het verschil is tussen een LMS en een LXP? Daar hebben wij over geschreven!

Dataverzameling

Om het effect van training van je medewerkers te begrijpen en te verbeteren, moet je inzicht hebben in activiteiten, voortgang, resultaten, etc. Een LMS maakt het verzamelen van deze gegevens veel eenvoudiger. Het systeem verzamelt automatisch gegevens en genereert rapporten op basis van verschillende vereisten en behoeften. Een analyse van deze gegevens kan snel een overzicht bieden op elk deel van de inhoud, cursussen en de voortgang en resultaten van medewerkers. Dit helpt je om trainingen te verbeteren en een hoger slagingspercentage te bereiken.

Met een LMS maak je het trainen van werknemers dus makkelijk, voor zowel de beheerder als de gebruiker. Als je het leren voor je medewerkers makkelijk maakt en hun kennis daarmee continu op peil houdt, leidt dat uiteindelijk tot betere bedrijfsprestaties en lagere bedrijfskosten. Andere belangrijk voordelen van een LMS zijn de data die je ermee verzamelt en de rapporten die je inzicht geven in de voortgang en prestaties. Een LMS brengt je veel gemak en geeft je uiteindelijk concrete input om bedrijfsprocessen en kennis binnen de organisatie te verbeteren.