Verwachte trends in HR

Kristen Bos

Eerder schreven we al over de trends binnen online learning, maar leren is niet het enige dat onderhevig is aan trends. Het HR-beleid van een bedrijf is geen statisch gegeven. Veranderingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld de huidige pandemie, zijn van invloed op bedrijven en hun HR-beleid. In deze blog bespreken we een aantal trends die we verwachten voor de nabije toekomst.

Verwachtingen veranderen

De verwachtingen van klanten en medewerkers van bedrijven veranderen continu. Deze verwachtingen staan in directe relatie met de tijdsgeest en trends binnen de maatschappij. Organisaties moeten bijdragen aan een samenleving die past binnen deze tijd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus een belangrijk speerpunt, zowel naar binnen als naar buiten toe. 

HR heeft een actieve rol in de tevredenheid van medewerkers. Dit betekent stimulering van positieve factoren, zoals het creëren van een open en prettige bedrijfscultuur waar het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers de uitgangspunten zijn. Het houdt ook het tegengaan van een slechte werkcultuur in, waarbij HR actief optreedt tegen vriendjespolitiek, pesterijen en discriminatie. 

De hybride werkplek

Sinds begin 2020 speelt HR op heel wat onverwachte veranderingen in. Volledig of op zijn minst meer thuiswerken is de norm. Dit heeft een grote weerslag op de communicatie onderling én op de functie van het fysieke kantoor. Dit vraagt om een nieuwe indeling van werkplekken. 

Bedrijven richten werkplekken tegenwoordig in met meer aandacht voor gezondheid en veiligheid en laten in de inrichting fysiek zien waar de organisatie voor staat. Er is meer ruimte om te overleggen en er zijn stilteplekken voor diegenen die dat thuis niet hebben.

Meer thuiswerken levert heel wat vraagstukken op voor HR, zoals wat te doen met reis- en onkostenvergoedingen en de leaseautoregelingen.

De verwachting is dat we, versneld door de pandemie, definitief naar hybride werkplekken gaan: deels thuis en deels op kantoor. Nieuwe werkplekken zijn afgestemd op de medewerker. HR moet hier met allerlei facetten rekening houden. De aard van het werk speelt mee, de thuissituatie, maar ook het karakter van de medewerker. Waar de een helemaal blij wordt van filevrij werken, mist de ander het contact met collega’s of de sturing van leidinggevenden te veel. 

Betrokkenheid behouden

Bedrijven koppelen werk en het fysieke kantoor dus meer los van elkaar. Hier ligt een uitdaging voor HR. Het betrokken houden van medewerkers, terwijl ze werken op afstand, vraagt een bewuste inzet. Het is bijvoorbeeld lastiger om duidelijke grenzen tussen werk en privé te creëren, maar de verbinding tussen collega’s onderling en de baas verandert ook. Online vergaderingen ondersteunen hierin, maar niet voldoende.

HR moet ervoor zorgen, samen met het management, dat medewerkers zich deel van het team (blijven) voelen. Dit begint al in het onboarding traject, zeker als dit online plaatsvindt.

Aandacht voor e-learning

Een manier om je medewerkers te betrekken is het gebruik van online leeromgevingen. Veel medewerkers hebben hun ontwikkeling stil moeten leggen wegens corona. Meekijken bij lerende collega’s is digitaal lastig. Leerzame projecten staan op het moment stil en opleiders schuiven fysieke trainingen vooruit. Groei en talentontwikkeling blijven toch prioriteit. Een eigen online leerplatform of academy kan de nieuwe vorm van leren zijn waar je als bedrijf naar zoekt. 

Anders recruiten

Door het thuiswerken is geografische afstand minder belangrijk. HR kan dus veel breder recruiten. Als je maar één dag in de week op kantoor werkt, is het helemaal niet zo erg dat je in Leeuwarden woont en het bedrijf in Utrecht staat. 

Daarnaast selecteren bedrijven steeds meer op soft skills. Persoonlijkheid wordt een steeds belangrijkere factor bij de selectie. Voorheen selecteerden bedrijven op specifieke kennis en nu juist op soft skills zoals veerkracht en aanpassingsvermogen. 

Ook leervaardigheid en de wil om jezelf verder te ontwikkelen zijn belangrijk. Begrijpelijk, want zonder meegroeien en aanpassen red je het simpelweg niet meer in de meeste bedrijven. Steeds meer organisaties helpen hun medewerkers bij dit traject en maken daarbij gebruik van een online academy. De online leeromgevingen zijn op maat gemaakt voor elke organisatie en geven medewerkers 24/7 toegang tot tientallen (micro) e-learnings. 

Coachend leiderschap

De definitie van leiderschap is ook niet statisch. Tegenwoordig neemt managen veel meer een coachende rol aan, terwijl dit vroeger meer directief was. Nu geldt hard op de inhoud en hart voor de mens. Het team staat op de eerste plaats en managers moeten skills als goed luisteren, samenwerken en aanpassen bezitten. Zeker in deze tijd moet een manager in staat zijn de medewerkers door roerige tijden te begeleiden en onzekerheid op te vangen. Managers zijn coaches die hun teams in staat stellen om te presteren en te groeien.  

Huidige en toekomstige leidinggevenden moeten hieraan voldoen. Welke manager is al helemaal klaar voor de toekomst? En welke moet zich bijscholen, bijvoorbeeld in soft skills? Bedrijven passen hierdoor ook de eisen voor nieuwe leidinggevenden aan. 

Versnelde trends

De COVID-ontwikkelingen versnelden deze trends, die misschien al een tijd geleden gestart zijn. Hierdoor maakten bedrijven drastische veranderingen door in korte tijd. HR moet als gevolg daarvan de ‘employee journey’ opnieuw vormgeven. Elementen zoals balans tussen werk en privé, welzijn, verbinding, ontwikkeling en samenwerking zijn daarin cruciaal, voor zowel de tevredenheid van werknemers als de optimalisatie van bedrijfsresultaten.