LXP en LMS, wat zijn de verschillen?

Silke Zegers

LXP staat voor Learning Experience Platform. Soms wordt ook de afkorting LEP gebruikt. Net als een LMS (Learning Management System) is een LXP een online leerplatform. Maar de beide systemen verschillen behoorlijk in hóe het leren plaatsvindt. 

Nog even in het kort: wat is een LMS ook alweer?

Met een LMS beheer je het leren binnen een organisatie. Vanuit het LMS wordt leerstof gestructureerd aangeboden vanuit de organisatie. Het is als het ware een catalogus met de beschikbare online trainingen. Het LMS geeft aan het management daarnaast een duidelijk inzicht in de activiteiten van de gebruikers en ook de voortgang volg je eenvoudig. 

 

Elke gebruiker van een LMS heeft een eigen account, waarmee hij de toegewezen online trainingen kan volgen. Het leertraject is meestal afgestemd met de leidinggevende of met HR. Kortom, een uitstekende manier om het trainen van werknemers te vereenvoudigen, zeker ook omdat het LMS een helder inzicht geeft in voortgang en resultaten.

En wat is dan LXP?  

Een LXP biedt een gepersonaliseerde, sociale, online leerervaring voor gebruikers (vaak werknemers bij grote organisaties). Het helpt gebruikers hun leermogelijkheden te ontdekken en biedt manieren om deze te verbeteren. Een LXP heeft geavanceerde mogelijkheden voor het ontdekken van relevante inhoud, veel meer dan een LMS dit heeft. 

 

Waar de organisatie het leeraanbod in het LMS bepaalt, staat bij LXP de cursist volledig centraal. Als gebruiker bepaal je zelf wat je wilt leren en waar je kennis vandaan wilt halen. Voor elke leerbehoefte en op elk leermoment is er content beschikbaar. De leeractiviteiten zijn heel divers. Van kleine overzichtelijke (micro-)modules tot infographics, blogs en vlogs, podcasts en links naar artikelen. Door de integratie van andere platforms, zoals YouTube, Google Services en social mediakanalen, wordt de leerervaring vrijwel eindeloos uitgebreid. 

 

De modules zijn uitnodigend doordat ze gericht zijn op interactie. De onderwerpen zijn kort en toegankelijk en er kan gebruik worden gemaakt van spelelementen. De content wordt aangeboden via intuïtieve interfaces die gebaseerd zijn op voorkeuren en interacties van de gebruiker. Vergelijk het maar eens met streamingdiensten zoals Netflix of Spotify die je suggesties doen naar aanleiding van je kijk- en luistergedrag.

 

Het platform doet ook trainingsaanbevelingen op basis van gegevens die zijn geanalyseerd uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld uit met het LXP gekoppelde bedrijfssystemen. Alles is erop gericht de gebruiker te helpen bij zijn leerervaring. 

 

Microlearnings en social learning

Het LXP is heel dynamisch en ingesteld op de individuele gebruiker. De inhoud wordt in korte (deel)onderwerpen aangeboden. Afhankelijk van de kennisbehoefte op dat moment, selecteert de gebruiker één van deze onderwerpen. Door de selectie van onderwerpen of soorten informatie door de gebruiker, weet een LXP steeds beter informatie aan te bieden die perfect aansluit aan de kennisbehoefte.

 

De kennis kan daarnaast eenvoudig worden gedeeld met collega’s. Dit stimuleert het leren van elkaar op de werkvloer. Prettig, want mensen leren uiteindelijk het liefst van andere mensen.

 

Is LXP de ‘next step’ in e-learning?

Dit is wel de verwachting. In onze snel veranderende wereld zijn individuele, flexibele leermogelijkheden essentieel voor het succes van een organisatie. Traditionele leersystemen geven dan toch te veel beperkingen. Gepersonaliseerde leercontent en ‘learning on demand’ worden steeds belangrijker en LXP geeft daarvoor de perfecte basis. 

 

Waar het LMS zich meer richt op het traditionele ‘leren’, richt het LXP zich vooral op kennisuitwisseling. Een Learning Experience Platform biedt de volgende stap in ‘on demand’ responsiviteit, interactie en personalisatie die de gemiddelde gebruiker verwacht van een leeromgeving.

 

Samengevat helpt een LMS bedrijven bij het organiseren en beheren van leerbehoeften van werknemers. Door leerinhoud beschikbaar te maken voor gebruikers en door vervolgens het gebruik van die inhoud te volgen en te beheren.

 

Een LXP fungeert meer als een kennisaanbieder die gebruikers een persoonlijke leerervaring aanbiedt. Waar een LMS werknemers helpt relevante inhoud in de aangeboden learnings te vinden, helpt LXP gebruikers om meer te ontdekken via een bredere verscheidenheid aan bronnen en media. 

 

Nog meer te weten komen over LXP en LMS? Lees dan onze blog over LMS of beluister onze podcast (aflevering 13) over LXP.