LXP en LMS, wat zijn de verschillen?

Silke Zegers

LXP staat voor Learning Experience Platform. Soms wordt ook de afkorting LEP gebruikt. LMS staat voor Learning Management System. Een LMS en een LXP zijn beide online leerplatformen, maar beide systemen verschillen behoorlijk in hóe het leren plaatsvindt. 

Even in het kort, wat is een LMS?

Met een LMS beheer je het leren binnen een organisatie. Vanuit het LMS wordt leerstof gestructureerd aangeboden vanuit de organisatie. Het is als het ware een catalogus met beschikbare online trainingen. Daarnaast geeft een Learning Management Systeem aan het management een duidelijk inzicht in de activiteiten van de gebruikers en ook de voortgang volg je eenvoudig. 

 

Elke gebruiker van een LMS heeft een eigen account, waarmee hij de toegewezen online trainingen in het leerplatform kan volgen. Het leertraject is meestal afgestemd met de leidinggevende of met HR. Kortom, een uitstekende manier om het trainen van werknemers te vereenvoudigen, zeker ook omdat het LMS een helder inzicht geeft in voortgang en resultaten.

En wat is dan een LXP?

Een LXP biedt een gepersonaliseerde, sociale, online leerervaring voor gebruikers (vaak werknemers bij grote organisaties). Een LXP helpt gebruikers hun leermogelijkheden te ontdekken en biedt manieren om deze te verbeteren. Een LXP heeft geavanceerde mogelijkheden voor het ontdekken van relevante inhoud, veel meer dan een LMS dit heeft. 

 

Waar in een LMS de organisatie het leeraanbod bepaalt, staat bij LXP de cursist volledig centraal. Als gebruiker bepaal je bij een LXP zelf wat je wilt leren en waar je kennis vandaan wilt halen. Voor elke leerbehoefte en op elk leermoment is er content in het leerplatform beschikbaar. De leeractiviteiten van een LXP zijn heel divers. Van kleine overzichtelijke (micro-)modules tot infographics, blogs, vlogs, podcasts en artikelen. Door de integratie met andere platforms, zoals YouTube, Google Services en social mediakanalen, wordt de leerervaring vrijwel eindeloos uitgebreid. 

 

De modules in een LXP zijn uitnodigend doordat ze gericht zijn op interactie. De onderwerpen in het leerplatform zijn kort en toegankelijk en er kan gebruik worden gemaakt van spelelementen. De content van een LXP wordt aangeboden via intuïtieve interfaces die gebaseerd zijn op voorkeuren en interacties van de gebruiker. Vergelijk het maar eens met streamingdiensten zoals Netflix of Spotify die suggesties doen naar aanleiding van je kijk- en luistergedrag.

 

Een LXP doet ook trainingsaanbevelingen op basis van gegevens die zijn geanalyseerd uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld uit een bedrijfssysteem waaraan het leerplatform gekoppeld is. Alles in een LXP erop gericht de gebruiker te helpen bij zijn leerervaring. 

20220825_TheArrows_BeeldenbankHR_228609

Micro learnings en social learning

Een LXP is heel dynamisch en ingesteld op de individuele gebruiker. De inhoud van het leerplatform wordt in korte (deel)onderwerpen aangeboden. Afhankelijk van de kennisbehoefte op dat moment, selecteert de gebruiker één van deze onderwerpen. Door de selectie van onderwerpen of soorten informatie door de gebruiker, weet een LXP steeds beter informatie aan te bieden die perfect aansluit aan de kennisbehoefte. De kennis in een LXP kan daarnaast eenvoudig worden gedeeld met collega’s. Hierdoor stimuleert een LXP dat mensen van elkaar leren op de werkvloer. Dat is prettig, want mensen leren uiteindelijk het liefst van andere mensen.

 

Is LXP de 'next step' in e-learning?

Dit is wel de verwachting. In onze snel veranderende wereld zijn individuele, flexibele leermogelijkheden essentieel voor het succes van een organisatie. Een LXP voldoet hieraan. Traditionele leersystemen geven dan toch te veel beperkingen. Gepersonaliseerde leercontent en ‘learning on demand’ worden steeds belangrijker en LXP geeft daarvoor de perfecte basis. 

 

Waar een Learning Management System (LMS) zich meer richt op het traditionele ‘leren’, richt het LXP zich vooral op kennisuitwisseling. Een Learning Experience Platform (LXP) biedt de volgende stap in ‘on demand’ responsiviteit, interactie en personalisatie die de gemiddelde gebruiker verwacht van een leerplatform.

 

Samengevat helpt een LMS bedrijven bij het organiseren en beheren van leerbehoeften van werknemers. Dit doet een LMS door leerinhoud beschikbaar te maken voor gebruikers en door vervolgens het gebruik van die inhoud te volgen en te beheren in het leerplatform. Een LXP fungeert meer als een kennisaanbieder die gebruikers een persoonlijke leerervaring aanbiedt. Waar een LMS werknemers helpt relevante inhoud in de aangeboden e-learnings te vinden, helpt LXP gebruikers om meer te ontdekken via een bredere verscheidenheid aan bronnen en media. 

 

Wil je nog meer weten over LXP en LMS? Lees dan verder in deze blog.