In 6 bouwstenen samenwerken met inhoudsdeskundigen

Kristen Bos

Een online training heeft ten opzichte van offline leren veel voordelen. Eerder schreven we al blogs over de mogelijkheden van virtual reality, micro-learnings, storytelling en gamification in je online training. Deze elementen zie je zelden, of alleen in analoge vorm, terug in een offline training. Dit werkt andersom net zo: niet elk onderdeel van een offline training leent zich voor de digitale wereld. De makers van e-learnings zijn zich hier maar al te bewust van. Maar als maker heb je ook te maken met de inhoudsdeskundige die expert is binnen het thema van jouw e-learning. Dat kan ervoor zorgen dat het lastig is om overeenstemming te bereiken over de vorm, inhoud en omvang van de training.

Hoe zorg je ervoor dat de content aan de hand van krachtige werkvormen het beste tot zijn recht komt? Wij geven je een aantal bouwstenen mee voor een goede samenwerking:

1. Rolverdeling

Communiceer vanaf het begin duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn. De inhoudsdeskundige levert de content aan, bewaakt of bepaalde onderwerpen voldoende aan bod komen in de e-learning en of de leerstof goed wordt uitgelegd. De e-learning ontwikkelaar maakt de didactische keuzes en kan verantwoorden waarom de informatie in een bepaalde vorm of volgorde geplaatst is. Dit is het meest gevoelige onderwerp tussen de e-learning ontwikkelaar en inhoudsdeskundige en daarom is het dus ook vaak een discussiepunt. Houd samen het doel voor ogen: hoe vertalen we de inhoud zo goed mogelijk naar de doelgroep, op een accurate, relevante manier van het juiste niveau? Dit is een maatstaf die je continu langs je e-learning moet leggen. Jullie zijn allebei essentieel voor het proces, door een goede samenwerking benut je jullie expertise optimaal. Zie dus ook het nut in van elkaars kennis en plan bijvoorbeeld een keer in de zoveel tijd een meeting, waarin jullie elkaar specifieke vragen stellen en elkaar zo beter kunnen begrijpen – iets wat de e-learning alleen maar ten goede komt.

2. Werkwijze

Goede communicatie vooraf is key. Geef, indien mogelijk, van te voren aan de inhoudsdeskundige aan welke contentvormen jij wel en niet tot je beschikking hebt. De inhoudsdeskundige kan hier rekening mee houden tijdens het verzamelen van alle informatie. Maak dit niet te complex, maar vraag bijvoorbeeld of de expert de leerstof al in categorieën kan indelen. Bijvoorbeeld: welke info is geschikt voor flashcards en welke voor een quiz? Ben je niet in de gelegenheid dit vooraf aan te geven en krijg je de content dus aangeleverd zonder bijvoorbeeld deze categorieën? Zorg er dan voor dat je na het verwerken heel specifiek aangeeft wat je nog mist en voor welke contentvorm, zodat de inhoudsdeskundige hier gericht mee aan de slag kan.

Een andere goede tip voor sterke voorbereiding is het organiseren van een schrijfworkshop. Het scheelt jou als e-learning ontwikkelaar namelijk een hoop werk als er in de teksten van de inhoudsdeskundige al aandacht is voor schrijfstijl, het motiveren van de lezer en het aantrekkelijk maken van de teksten. Daarnaast biedt zo’n workshop ook de gelegenheid elkaar beter te leren kennen. 

3. Toetsingcriteria

Zorg ervoor dat vooraf duidelijk is welke toetsingscriteria belangrijk zijn voor deze e-learning. Behalen de deelnemers een certificaat? Moeten ze zelf leerdoelen stellen? Hoe wordt hun nieuwe kennis getest? En is sommige content belangrijker dan andere? Afhankelijk van deze eisen, moeten bepaalde onderwerpen vaker terug komen of wordt content juist als ‘extra’ geclassificeerd. Overleg dit met de inhoudsdeskundige en richt je e-learning aan de hand daarvan in. 

4. Drempels wegnemen

In het afgelopen jaar is de angst voor online tools bij inhoudsdeskundigen gelukkig al enorm afgenomen. Maar soms is het nog steeds een (grote) drempel voor hen om online te werken. Stel iemand meteen gerust wanneer dit voorkomt. Jij hebt wel vaker hiermee gewerkt en bent er verantwoordelijk voor. Het is juist een mooie kans om de training in een nieuw jasje te steken en biedt erg veel voordelen. Hoe enthousiaster iemand is over de online werkomgeving, hoe meer medewerking je krijgt in de onderlinge samenwerking. Zorg er in ieder geval voor dat je weet hoeveel online ervaring de inhoudsdeskundige heeft, zodat je daarop kuntk anticiperen. Als de expert straks ook een rol speelt in de begeleiding, dan bespreek je natuurlijk ook de andere benadering die online begeleiding vraagt. Denk aan meer creativiteit en improvisatievermogen, minder controle, meer en kortere contactmomenten en meer maatwerk. Maar benadruk opnieuw de voordelen zoals het hebben van veel meer inzicht in het leergedrag. 

5. Testen

Geef de inhoudsdeskundige toegang tot een testomgeving (geen ontwikkelomgeving). Dit geeft ze de gelegenheid om zelf dingen te ervaren en een duidelijk beeld te krijgen van het eindproduct. Dit brengt vaak rust en vertrouwen in de samenwerking. Daarnaast kunnen duidelijke voorbeelden soms helpen om hardnekkige overtuigingen van de baan te vegen.

6. Ambassadeurs

Misschien nog wel het belangrijkst: zie de inhoudsdeskundigen als de ambassadeurs voor het vak. Hun enthousiasme en ervaring zijn essentieel om sterke e-learnings neer te zetten. Gebruik die passie en voorliefde voor het vak en moedig ze aan om dit over te brengen op een nieuwe generatie inhoudsdeskundigen. Jullie zijn allebei van enorm belang om van de e-learning een succes te maken en een goede samenwerking is hierin het sleutelwoord.

Aan de slag!

Met bovenstaande bouwstenen komt die samenwerking zeker van de grond. En in alle gevallen geldt voor jou als e-learning ontwikkelaar: gewoon doen! Zet de aangeleverde inhoud in een training en laat deze zien aan de inhoudsexpert. Vaak zorgt dat al voor enthousiasme, vertrouwen en overtuiging, waardoor de samenwerking alleen maar een boost krijgt!