Het inzetten van social learning in je organisatie, zo doe je dat!

Kristen Bos

Online en wereldwijde connectiviteit worden steeds meer de norm. Digitalisering heeft ook de mogelijkheden om samen te leren, beter bekend als social learning, oneindig gemaakt. Een overleg met een collega uit Australië is simpel te regelen, werd zakelijk reizen dan altijd overschat? Een tegengestelde beweging is juist dat er ook meer aandacht is voor het individu en de menselijke maat. In een grote omgeving voelen we ons al snel ongemakkelijk, we onderhouden liever onze contacten die dichtbij ons staan. Deze glokalisering brengt allerlei kansen en uitdagingen met zich mee. 

 

Met het simpelweg faciliteren van sociaal leren ben je er nog niet. De wereldburger van nu wil gezien en gehoord worden, maar niet verdwalen in het digitale doolhof. Om daadwerkelijk impact te creëren, dien je te sturen op het soort ontmoetingen en interactie die iets opleveren voor datgene dat aan verandering toe is in jouw organisatie. We leggen je uit welke vormen van social learning er zijn en hoe je start met het opzetten van social learning in jouw organisatie.

Hoe kan social learning eruit zien?

Het kan zitten in het ontwerp van een online omgeving of juist in een reeks ‘face to face’ ontmoetingen. Bij social learning is de context dus heel breed, maar het gaat altijd uit van het samenbrengen van mensen.


Als we verder inzoomen, zie je social learning ook terug in het soort vragen die je stelt, in de inzet van een moderator, een groep kerngebruikers die toeziet op bepaalde randvoorwaarden, in het maken van een talenten overzicht, het gaan werken in flexibele teams, in het verbinden van een groep innovators in het bedrijf of juist het ondersteunen en prikkelen van een groep die uit zichzelf niet zo snel in beweging komt. De keuze is dus heel divers. Maar je moet wel iets gaan doen.

Hoe start je? 

Het is echt niet nodig om eerst een heel plan met doelstellingen te schrijven of mensen te verplichten hieraan mee te doen. Zie het vooral als een experiment, je begint gewoon met de mensen die durven en willen. Kijk dan eens na een paar weken of maanden (afhankelijk van de frequentie) wat er is gebeurd. Praten mensen erover? Is er (meer) belangstelling? Zijn er misschien al concrete verbeterpunten of nieuwe ideeën ontstaan?

Voorbeelden social learning activiteiten

 • “Twee keer per jaar organiseren we een WOLWEEK (#workingoutloud). Onze medewerkers delen op twitter, of op een apart kanaal op ons intranet hun ideeën, frustraties, vragen, processen en netwerk. Eigenlijk alles wat je maar wilt delen over je dagelijkse werkzaamheden.”
 • “Tijdens het DEELL festival organiseren wij in samenwerking met 3 samenwerkingspartners workshops voor en door onze medewerkers. Zo wisselen we kennis en expertise uit, een kruisbestuiving die ons allen versterkt.”  
 • “Wij hebben een wekelijks koffieautomaat college die steeds door een andere collega gegeven wordt. Het college duurt 10 minuten en technische apparatuur en zitten zijn verboden.”   

En zo zijn er nog talloze ideeën te bedenken. 

Hoe begeleid je een social learning activiteit?

Ben je van plan om veel mensen samen te brengen, in de vorm van een grote online cursus?  Dan zijn de volgende moderator tips heel belangrijk. Het succes en de mate van interactie valt of staat namelijk met het creëren van een veilige online omgeving. En dan heb ik het niet over de technische kant, uiteraard moet die ook op orde zijn, maar over de sociale kant: durven mensen zich te uiten?

 • Iedereen mag gezien worden: de moderators waarderen elke bijdrage die geleverd wordt. Dit kan slechts met een bedankje of door een inhoudelijke reactie.
 • Stel verdiepende vragen: om interactie te stimuleren stellen de moderators vooral vragen die dieper ingaan op de materie. Ze vragen om voorbeelden, persoonlijke ervaringen, of vragen waar nog meer verbinding mee kan worden gelegd.
 • Je bent niet de expert: moderators moeten beseffen dat social learning niet een vorm van eenzijdige communicatie is waarbij de expert vertelt en de ontvanger luistert. Social learning gaat juist om leren van en met elkaar. Hang dus niet de wijsneus uit, zorg dat mensen niet afgerekend worden op hun inbreng, maar ga het gesprek aan. 
 • Het juiste voorbeeld geven: goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is online zeker zo. Laat dus zien hoe je wilt dat mensen met elkaar omgaan. Als je zelf bijvoorbeeld interessante literatuur deelt, zul je zien dat anderen dat ook eerder gaan doen. 
 • Je kan niet alles onder controle houden: de moderator wil alles in goede banen leiden, maar wees je bewust dat dat in grote groepen niet altijd haalbaar en ook niet wenselijk is. Je hoeft niet overal een vinger in de pap te hebben, geef mensen een stukje vrijheid en eigenaarschap over hun leren. Bedenk van te voren op welke output je graag zicht wilt hebben en richt de social learning activiteit daar op in. 

Is social learning wel meetbaar?

Het blijft een beetje een vaag begrip en managers willen al gauw terugvallen op KPI’s en andere meetbare resultaten. Toch zijn de volgende punten aardige indicatoren die wel degelijk iets zeggen over het social learning gehalte en de meer algemene maar niet onbelangrijke onderstroom in jouw organisatie:

 • Is er meer vraag naar social learning activiteiten?
 • Kunnen mensen meer/sneller bepaalde taken volbrengen?
 • Weten mensen elkaar en elkaars expertise beter te vinden?
 • Is er gedragsverandering merkbaar?
 • Het maakt het onzichtbare zichtbaar. Ben je dingen te weten gekomen?
 • Er wordt meer gedeeld met elkaar.
 • Je ziet wat mensen belangrijk(er) vinden.


Je zou deze indicatoren natuurlijk nog op een aantal momenten kunnen toetsen onder je medewerkers. Het evalueren van een social learning experiment (vooraf, tijdens en/of achteraf) is daarom aan te raden. Anders blijft het een fingerspitzengefühl, maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat het nut heeft. En misschien kan je daarna dan dat plan gaan schrijven!