Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Erin Wiegers

Waar hebben we het nou eigenlijk precies over als we praten over inclusie en diversiteit? En waar zitten de verschillen? We leggen het uit. Diversiteit gaat over hoe mensen binnen een groep (dus ook binnen je organisatie) van elkaar verschillen. Het is belangrijk dat je binnen een organisatie met deze verschillen om kunt gaan. Hier kun je je medewerkers op trainen middels een online academy.

Hoe ziet jouw mix van werknemers eruit?

Inclusie (soms ook inclusiviteit genoemd) gaat erover dat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Hoe wordt binnen de organisatie omgegaan met grenzen, macht, conflicten, verschillen en overeenkomsten? Hoe ga je binnen de organisatie om met de mix van verschillen in je teams?

Werving en selectie

Een cultuur van diversiteit en inclusie creëren begint bij je werving en selectie. Het aannemen van nieuwe werknemers moet zonder vooroordelen gebeuren. Dat start dus bij de werving: zoek je met behulp van verschillende media om te zorgen dat je een diverse groep kandidaten bereikt? En hoe filter je vervolgens kandidaten? Gaat dat op basis van kwalificaties die alleen én rechtstreeks verband houden met de functie? Zonder enige vooringenomenheid? Hebben je recruiters een standaard proces voor het objectief evalueren van kandidaten? En zijn ze getraind in onbewuste vooroordelen in het selectieproces? Resulteert dit in het aannemen van diverse kandidaten? Een hoop vragen die vast zouden moeten liggen in het recruitmentproces van je organisatie.

 

Dan hebben we het alleen nog maar over nieuwe werknemers gehad. Ook en vooral voor je huidige medewerkers moet je er als directie of HR voor zorgen dat inclusie en diversiteit verankerd zijn in het DNA van de organisatie. Het is niet iets om er ‘even bij te doen’, of om alleen maar ‘sociaal verantwoord’ mee naar buiten te treden. Je moet er dagelijks mee bezig zijn en werknemers hierbij stimuleren in bewustwording en vaardigheden.

20220825_TheArrows_BeeldenbankHR_58331

Train je medewerkers in diversiteit en inclusie

Een eigen online leeromgeving is hiervoor uitermate geschikt. Gebruik je online academy om je werknemers (zonder uitzonderingen!) te trainen in diversiteit en inclusie. Of maak zelf trainingen via onze auteurstool. Naast een stuk bewustwording, zijn vaak extra vaardigheden gewenst om beter te kunnen communiceren met collega’s die verschillende achtergronden hebben. Het is daarom belangrijk dat je training divers en inclusief is.

 

Let bijvoorbeeld op je taalgebruik. Een tool als ‘Is het B1?’ helpt je om te moeilijke woorden uit je content te schrappen. Creëer daarnaast diversiteit in je gebruik van visuals. En dan gaat het niet zozeer over het toevoegen van afbeeldingen van personen met verschillende huidtinten. Het is daarnaast belangrijk bij het selecteren van visuele afbeeldingen rekening te houden met de situaties en posities waarin je personages plaatst. Denk hierbij na over vragen als: wordt bijvoorbeeld elke manager geportretteerd door een blanke man? Zijn kantoormedewerkers altijd vrouwelijk afgebeeld? 

 

Vervolgvragen kunnen dan zijn: Wat zeggen deze beelden over de organisatie? Hebben vrouwen of minderheden voldoende het gevoel dat er ruimte voor hen is om te groeien? Kortom, voelen al je werknemers zich vertegenwoordigd? Beperk jezelf daarbij niet tot alleen ras of geslacht. Vraag jezelf af of mensen met een handicap, LHBTQ-ers of andere maatschappelijke groepen ook voldoende betrokken zijn.

Kansen en voordelen

Kortom, werken aan inclusie en diversiteit, zowel in je organisatie als in je leeromgeving, betekent bewust nadenken over het omgaan met verschillen. Zo’n nieuwe formule vinden is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Bovendien biedt het ook veel kansen. Diverse teams zijn innovatief, omdat ze vanuit verschillende invalshoeken werken. Ze hebben minder blinde vlekken en spelen sneller en beter in op de wensen en behoeften van doelgroepen. En dat komt uiteindelijk ten goede aan het succes van je organisatie.

 

Wil jij weten hoe je een cultuur van diversiteit en inclusie creëert in jouw organisatie?  Neem contact met ons op en onze leerexperts helpen je graag verder!