Wat is de ultieme blended learning mix?

Evie Schellens

Je leest twee artikelen, plaatst een reactie op het discussiebord en neemt vervolgens een vlog op. Daarna maak je een toets en volgt nog een beoordelingsgesprek. Dit zou zomaar een voorbeeld kunnen zijn van een blended learning mix. Maar is het ook een ultieme mix? 

Wat is blended learning?

Er zijn vele definities over blended learning in omloop en ook verschillende lijstjes over wat er in die mix kan zitten. Zo kennen we synchroon en asynchroon, virtueel en live, offline en online, passief en actief, klassikaal en digitaal, personal learning en social learning en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

In ieder geval komt steeds terug dat blended learning een mix is van verschillende leermethodes die doordacht op elkaar aansluiten. De content simpelweg in een andere leervorm aanbieden, maakt het nog geen blended learning. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om eerst een video te bekijken over een onderwerp en daarna ook nog 20 bladzijden over hetzelfde te moeten lezen. Dan raak je de motivatie wel kwijt. De kracht zit echt in het aanvullen van verschillende leermethodes op elkaar én op voorkeuren en behoeften van de gebruiker.

Blended leren is niet altijd actief leren

Wie denkt dat inzetten van online leren direct resulteert in effectieve, (inter)actieve en boeiende leercontent heeft het mis. Online leren kan een heel passief karakter hebben en in een blended learning programma ook onvoldoende geïntegreerd zijn. Het gevaar is dan dat het een op zichzelf staand iets blijft. 

Het is dus niet zo dat online leren per definitie ook actief leren is. Actief leren vraagt om een andere aanpak van de leerstof tot je te nemen dan teksten lezen, video’s kijken en toetsen maken. Actief leren bevat ofwel interactie met anderen of verwerkingsopdrachten waarbij de leerstof anders geconstrueerd wordt en er nieuwe kennis ontstaat. Bijvoorbeeld door concept mapping of het oplossen van problemen. Hier is juist ook een goede combinatie te maken met andere leermethodes die meer of minder actief zijn. Het volgende overzicht kan daarbij helpen:

  1. passief, waarbij je enkel informatie tot je neemt door te luisteren, lezen of kijken;
  2. actief, wanneer je ‘iets’ doet om de informatie te verwerken zoals aantekeningen maken, samenvattingen schrijven of een game spelen. 
    a. constructief, waarbij je nieuwe kennis construeert; 
    b. interactief, wanneer je met elkaar samenwerkt om kennis te creëren.

Voorwaarden voor een goede blended learning mix

Om een optimale blend samen te stellen, houd je rekening met de focus die je wilt bereiken. Is dat een content gedreven focus (dit gaat veelal over kennis) of een praktijkgerichte focus (gericht op vaardigheden en gedrag)? Dit kan uiteraard per onderdeel of leerdoel verschillen. Daarnaast speelt de sturing een belangrijke rol. Is dit een begeleide sturing of vooral zelfsturing? Zijn er bijvoorbeeld docenten of coaches beschikbaar? Om dit soort keuzes te maken is het ook goed om je af te vragen: Wil ik mensen vooral informeren of vaardigheden verder laten ontwikkelen? Uiteraard zijn beschikbare studietijd en technische mogelijkheden ook van invloed op de keuze van je blend. 

Niet iedereen maakt perfecte cocktails

Om de technologie, de vakinhoudelijke én de didactische kennis optimaal met elkaar te integreren, vraagt het van de ontwerper om diepgaande kennis hierover te hebben. Zonder deze expertise eindig je namelijk weer met een leerprogramma wat totaal niet op elkaar aansluit. Het zijn stuk voor stuk lekkere ingrediënten, maar samen smaakt het nergens naar.  

Om die expertise op te bouwen, kiest men vaak voor een stapsgewijze aanpak, waarbij er een steeds sterkere mix wordt samengesteld. Hiermee voorkomt de ontwerper dat hij boven zijn macht aan het werk is. 

  • Je begint met een Low impact Blend (LIB): Toevoegen van technologie ter ondersteuning van het leren in traditionele/klassikale vorm. De bestaande cursus wordt nagenoeg intact gelaten;
  • Vervolgens de Medium impact Blend (MIB): Herontwerp van een cursus door het vervangen van face-to-face activiteiten door online activiteiten;
  • En tot slot de High impact Blend (HIB): Radicaal herontwerp van een cursus, waarbij inhoud, didactiek en technologie volledig opnieuw worden doordacht, resulterend in een cursus die optimaal gebruik maakt van verschillende leermethodes in een blend.

Deze laatste stap mag daarbij eigenlijk gezien worden als de enige echte succesvolle en smaakvolle blended learning methode.

De blended learning cocktail van Hubper

Blended learning biedt variatie in leerprocessen en verhoogt motivatie van medewerkers. Daarnaast maakt het leren persoonlijk en interactief. Dit vinden we belangrijk. Daarom hebben we verschillende integraties en samenwerkingen waarmee we blended learning faciliteren. Zo heb je door onze samenwerking met Edubookers toegang tot het gehele Nederlandse opleidingsaanbod, zowel online als offline. Daarnaast kun je door onze Learning Playlists verschillende blended leervormen toevoegen zoals e-learnings, maar ook fysieke contactmomenten zoals Meet-ups. 

Wil je weten hoe je blended learning kan inzetten in jouw online academy? Of benieuwd naar de mogelijkheden van onze integraties? We helpen graag!