Continu leren: noodzakelijk in constant veranderende economie

Kristen Bos

Kunnen we nog zonder continu leren? Het antwoord daarop is een volmondig ‘nee’. Continu leren is niet meer weg te denken uit onze wereld. In veel branches volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Denk aan IT en de financiële branche. Dit betekent ook dat een diploma of certificaat al snel aan waarde verliest. Het is feitelijk niet meer dan een succesvolle momentopname geweest. Al tijdens de afronding van een studie of opleiding is de opgedane kennis verouderd. Soms is dit zelfs al tijdens de opleiding het geval. 

Natuurlijk zijn op de arbeidsmarkt diploma’s en werkervaring nog heel belangrijk. Er is echter wel een duidelijke verschuiving merkbaar richting het principe van ‘een leven lang leren.’ Werknemers blijven tijdens hun carrière hun kennis en vaardigheden ontwikkelen om op die manier als continu lerende professional up-to-date te blijven. 

Kennisontwikkeling is een continu proces

Continu nieuwe kennis opdoen is essentieel in een wereld waar innovatie de norm is. De IT-branche is hiervan een mooi voorbeeld. De ontwikkelingen gaan hier zo snel dat een reguliere cursus vaak al voor de start gedateerd is. Continu leren biedt medewerkers de gelegenheid dagelijks kennis en vaardigheden te verbeteren en juist dát stukje kennis op te pakken dat ze op dat moment nodig hebben.

In veel branches moeten jaarlijkse PE-punten worden verdiend. PE staat voor Permanente Educatie en is erop gericht dat professionele kennis en vaardigheden jaarlijks worden onderhouden.

Standing out from the crowd

Steeds meer beroepsverenigingen eisen van hun leden dat ze continu bijscholen. Vaak ontwikkelen ze daarvoor een eigen PE-systeem. Op deze manier willen ze de kwaliteit van hun beroepsbeoefening behouden en bevorderen. 

Naar klanten toe wordt hiermee het signaal gegeven dat de kennis van een lid van de beroepsvereniging altijd up-to-date is. Een mooi concurrentievoordeel ten opzichte van niet-leden. Voorbeelden zijn de Vereniging van woningcorporaties en de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland. Zelfs serieuze vinologen kunnen zich registreren in een kwaliteitsregister waarbij het jaarlijks up-to-date houden van kennis en vaardigheden verplicht is. 

Ook de wet eist dat we blijven leren

Voor bepaalde branches en beroepen is het behalen van jaarlijkse PE-punten bij wet geregeld. Zo moeten advocaten jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten behalen. Voor zorgverleners geldt de Wet BIG, waarbij registratie in het BIG-register verplicht is. Deze registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een belangrijke vereiste voor de registratie is het behalen van een verplicht aantal studiepunten per jaar.  

Voor de financiële sector stelt de Wet financieel toezicht (Wft) dat professionals in de branche jaarlijks verplicht PE-punten moeten behalen om aan de gestelde vakbekwaamheidseisen te voldoen.

Leren via een reguliere opleiding kost in het proces van ‘blijven leren’ veel tijd en geld. De werknemer is een dag of meerdere dagen niet aan het werk en een klassikale opleiding is prijzig. Daarbij krijgt een groep mensen tijdens de opleiding dezelfde lesstof aangeboden en is het lastig om op individuele opleidingswensen in te spelen.

Dukers & Baelemans

Een van onze klanten is Dukers & Baelemans, een van de grootste opleiders in de financiële sector. Dukers & Baelemans gelooft in gepersonaliseerd leren, waarbij het leeraanbod zich aanpast aan de cursist die daarmee zijn eigen unieke leerplan volgt. Alle leerinstrumenten zijn erop gericht te helpen leren waar en wanneer het de gebruiker het best uitkomt. Thuis, onderweg en ook tijdens het werk. Ze gebruiken daarvoor ons adaptieve online leerplatform, waarin we de leervorm op persoonlijke voorkeuren en leerstijlen van de cursist afstemmen. In onze whitepaper hierover lees je wat we voor Dukers & Baelemans hebben gedaan en welke voordelen zij ervaren.

Continu leren als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden

Ook wanneer het niet bij wet is vastgesteld, zou elke organisatie overtuigd moeten zijn van het feit dat continu leren bij de dagelijkse routine van werknemers hoort. Een vanzelfsprekend, continu proces. Simpelweg omdat het nodig is in onze constant veranderende economie.