Continu leren is continu verbeteren

Silke Zegers

Innovatie is niet langer een luxe, maar een keiharde noodzaak. We leven in een wereld waar de technologieën razendsnel veranderen en stilstand achteruitgang is. Dat betekent dat organisaties en hun medewerkers up-to-date moeten blijven van alle trends en ontwikkelingen. Daarom krijgt training en ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties tegenwoordig steeds meer aandacht. En dat is dus maar goed ook! Het ontwikkelen van medewerkers draagt bij aan hun kennis, vaardigheden en betrokkenheid en hiermee ook aan de groei van de organisatie. Toch gebruiken talloze organisaties nog steeds een periodiek ontwikkelsysteem, terwijl continu leren juist zorgt voor betere resultaten. We lichten toe wat continu leren is en hoe het werkt.

Constante factor

Zoals de titel al beschrijft, zorgt continu leren voor continue verbetering. Uit diverse onderzoeken blijkt dan ook dat continu leren zorgt voor een concurrentievoordeel. Maar wat is continu leren nou eigenlijk? Om als organisatie te blijven verbeteren en innoveren, is het belangrijk dat leren een routinematige activiteit wordt voor medewerkers. In plaats van de periodieke ontwikkelcycli te doorlopen, waarbij je leerdoelen noteert en een halfjaarlijkse gesprek met de leidinggevende hebt, moet leren een constante factor zijn in het achterhoofd van alle organisatieleden.

Onderdeel van de leercultuur

Om continu leren te realiseren binnen de organisatie, moet er dus een shift plaatsvinden in de organisatiecultuur. De organisatiecultuur bestaat uit de normen, waarden en uitingen die medewerkers van een organisatie met elkaar delen. Leren kan een belangrijk onderdeel van de organisatiecultuur zijn. Een leercultuur omvat het gezamenlijke streven naar groei, innovatie en samenwerking. Met continu leren als onderdeel van de leercultuur, moeten medewerkers reflectief en kritisch kijken naar hun eigen werk en open staan voor verbetering. In plaats van periodieke gesprekken en leerplannen, zijn zij dagelijks bezig met hun ontwikkeling. Leidinggevenden zien het ondersteunen van medewerkers in hun ontwikkeling dan als een onderdeel van hun rol . Continu leren vergt dus een ander perspectief en een andere manier van denken over ontwikkeling.

Push en pull strategie

Om continu leren door te voeren in de organisatie is alleen een push-strategie vanuit het management niet effectief. Je moet dit combineren met een pull-strategie. Om medewerkers te motiveren om te blijven leren, moet je leren aantrekkelijk maken. Een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk leerplatform is hierbij een uitkomst. Een goed leerplatform ondersteunt het continu leerproces met verschillende features. Zo is er vaak een app die tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maakt. Gebruikers kunnen leren waar en wanneer ze willen. Als ze niet gebonden zijn aan leren op het werk of juist thuis, maar zelf kunnen kiezen wanneer ze leren, is de kans dat ze het doen ook groter. Ook kun je zorgen voor een continue stroom aan relevante en actuele content, bijvoorbeeld in de vorm van microlearnings. Microlearnings zijn kleine, ‘hapklare’ leereenheden die het leerproces opdelen in kleine stapjes. Door middel van een notificatie kun je gebruikers herinneren aan de openstaande microlearning. Dit maakt het leerproces laagdrempelig en stimuleert routinematig leergedrag. Ook het toevoegen van game-achtige elementen, zoals het werken met levels of een competitie onderling, kan leren in een organisatie stimuleren. Het einddoel is om leren gemakkelijker, overzichtelijker en misschien zelfs wel weer leuk te maken!