De 10 onmisbare skills van de toekomst: zo speel je erop in

Kristen Bos

Dankzij de pandemie zijn, in snelvaart, fundamentele veranderingen ervaren in de manier waarop we werken. Waarschijnlijk ook hoe we blijven werken. Daarbij komt er ook een golf van andere factoren aan die dat behoorlijk gaan veranderen. Namelijk verdergaande digitalisering en slimme automatisering: combinaties van machine learning, robotica, kunstmatige intelligentie en andere technologieën. Dit leidt tot een verschuiving in de vraag naar vaardigheden van professionals. Werknemers moeten dan ook continu hun skills aanvullen. 

 

Als werkgever kun je je teams daarbij helpen, door ze de mogelijkheid aan te bieden om met online trainingen hun vaardigheden te updaten. Op welke skills kun je je als organisatie dan het beste focussen? Oftewel, welke toekomstige skills zijn onmisbaar voor je medewerkers?

 

Hoe ziet de toekomst voor professionals eruit?

Het World Economic Forum (WEF) waarschuwt dat tegen 2025 werknemers over de hele wereld te maken krijgen met de dubbele kans op het verlies van hun baan als gevolg van toegenomen automatisering én de economische impact van de pandemie. Naar schatting gaat het hier om 85 miljoen banen. Aan de andere kant worden er in diezelfde periode naar verwachting 97 miljoen nieuwe functies gecreëerd. Om de functies te vervullen, is bijscholing van werknemers een must. 

 

De in het rapport geïnterviewde bedrijven verwachten gemiddeld dat ongeveer 40% van de werknemers een omscholing van zes maanden of minder nodig zal hebben, terwijl 94% van de ondervraagde CEO’s verwacht dat werknemers de gewenste nieuwe vaardigheden op het werk gaan opdoen.  

 

De belangrijkste elementen voor een succesvolle personeelsstrategie: 

  • identificeren van werknemers die hun functie zouden kunnen verliezen;
  • richt interne commissies op om herplaatsing van medewerkers te beheren;
  • maak budget vrij voor om- en bijscholing;
  • stimuleer betrokkenheid van medewerkers bij het proces;
  • volg het resultaat van de veranderingen op lange termijn. 

De 10 onmisbare skills van de toekomst

Future of Jobs Survey presenteerde een lijst met de meest gewenste skills. Specifiek in Nederland blijkt dat organisaties focussen op de volgende 10 future skills in hun bij- en omscholingsprogramma’s:

🤔 Analytisch denken en innoveren 

🧠 Actief leren en leerstrategieën 

🔥 Leiderschap en sociale invloed 

🔍 Kritisch denken en analyseren 

🎨 Creativiteit, originaliteit en initiatief 

🧘 Veerkracht, stresstolerantie en flexibiliteit 

💡 Redeneren, problemen oplossen en ideeën bedenken 

🧩 Complexe probleemoplossing 

💬 Servicegerichtheid 

💻 Technologieontwerp en programmeren 

 

Hoe nu verder? 

83% van de ondervraagde ondernemingen wil medewerkers gaan trainen op de skills van de toekomst. Bijna 40% van de organisaties kiest daarbij voor in-company leren en ontwikkelen, via hun eigen leerplatform of online academy. De gemiddelde tijd voor omscholing wordt als volgt verwacht:

20220825_TheArrows_BeeldenbankHR_228796

 

Future work skills spelen een steeds belangrijkere rol in onze digitale samenleving. Je bereidt je organisatie én je medewerkers voor op de toekomst, door nú te focussen op de vaardigheden van de toekomst. 

 

Weten hoe jij jouw medewerkers kan omscholen tot professionals van de toekomst? Lees onze Hubper Learnings brochure eens. Eigen leeractiviteiten in de online academy om je medewerkers continu te trainen op hun skills. Gemaakt door didactische specialisten, met een focus op soft skills!